GÜNCEL
Giriş Tarihi : 20-12-2023 02:13

ESÇEVDER: CENGİZ HOLDING TÜRKİYE’Yİ ZEHİRLEYECEK!

ESÇEVDER: CENGİZ HOLDING TÜRKİYE’Yİ ZEHİRLEYECEK!

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), Cengiz Holding'e bağlı Eti Bakır A.Ş.'nin Alpagut ve Atalan mahallelerinde gerçekleştireceği Siyanürlü Altın-Gümüş maden ocağı projesine karşı sesini yükseltti. Dernek, yapılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyasında ortaya çıkan çarpıcı verileri kamuoyuyla paylaştı.

Cengiz Holding'in planladığı proje kapsamında, 4,5 milyar TL bütçeyle 713 hektarlık alanda, yani 941 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda çalışma yapılacağı belirtildi. Bu proje, 180 milyon ton kazı yapılmasını ve açık alan işletmeciliği ile siyanürlü yığın liç yöntemi kullanılarak Altın-Gümüş çıkartılmasını içeriyor.

ÇED dosyasında sunulan bilgilere göre, bu alanın 542 hektarı ormanlık alanı içeriyor ki bu da doğal yaşam alanlarının yok olma riskini taşıyor. Rapora göre yılda 12.5 milyon ton su harcanacak ve su temin göletiyle bu ihtiyacın karşılanması mümkün görünmüyor. Bu durum, Sakarya nehrine, derelere ve akarsulara olan bağımlılığı artırarak çevresel etkiyi artırabilir.

Buna ek olarak, arazi yapısının dağlık ve sarp olması, mahallelere olan yakınlığı nedeniyle dinamit patlamalarının deprem benzeri etkiler yaratabileceği ifade edildi. Bölgede bulunan 1. Derece Arkeolojik sit alanlarının da bu proje kapsamında yok olacağı belirtilerek, kültürel mirasın kaybı da gündeme geldi.

Sarıcakaya vadisinin yüzde 20'sini oluşturan tarım alanlarının, maden çıkarma süreciyle yok olma riski, gelecekte telafi edilemeyecek zararlar doğurabilir. Ayrıca, Siyanürle zehirlenen Sakarya nehrinin Bilecik ve Adapazarı illerini etkileyerek Karadeniz'e dökülme tehlikesi de vurgulandı.

ESÇEVDER, projeye karşı olmadıklarını ancak ülke ve şehir çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini belirtti. Bu nedenle, bir avuç kişinin çıkarlarının, genel çıkarların önüne geçmemesi gerektiğini vurgulayarak, mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.

AdminAdmin